hej@omstallningkungalv.se

I vår evenemangskalender hittar du event och utbildningar från Omställning Kungälv, Våra Samarbetsparterns och externa arrangörer nära Kungälv.

Medlemsmöte – Omställning Kungälv

Harestads församlingshem, Harestad Kyrka Kyrkeby 250, Harestad

Medlemsmöte för alla föreningens medlemmar i möteslokalen Torsby församlingshem Mötespunkter utsändes till alla medlemmar på email. VARMT VÄLKOMNA!