hej@omstallningkungalv.se

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Hälsosam och Klimatsmart Mat

Webinarium - Gratis (klicka på detta event för anmälan)

Välkommen till webbinariet om hälsosam och klimatsmart mat, där vi kommer visa på möjligheterna och orientera dig kring hållbar nutrition och de nordiska näringsrekommendationerna. Du kommer få korta presentationer från Livsmedelsverket, experter från RISE inom nutrition, livsmedelssäkerhet och hållbar konsumtion.

Medlemsmöte Omställning Kungälv

Torsby församlingshem, Kärna Torsby 170, Kärna

Medlemsmöte för alla föreningens medlemmar i möteslokalen Torsby församlingshem Mötespunkter utsändes till alla medlemmar på email. VARMT VÄLKOMNA!

Namninsamling Ytterby Station

Ytterby Station

• Fler regn- och vindskyddade väntplatser på en förlängd perrong
• Öka antalet p-platser för pendlare
• Låsbart cykelgarage
• Öka takten för att anlägga dubbelspår - en förutsättning för tätare turer
• Ingen gångtrafik över spåren
• Ingen korsande bil/busstrafik över cykel/ gångstråk vid infarten till pendelparkering och busstation

Studiecirkel Noas park – möjligheter och mångfald

Torsby församlingshem, Kärna Torsby 170, Kärna

I denna studiecirkel får du möjlighet att tillsammans med andra människor dela tankar, erfarenheter och kunskap kring trädgård i syfte att skapa en plats för biologisk mångfald, mänskliga möten, inspiration  och rekreation.

Namninsamling Ytterby Station

CitiGross Torsbyvägen 12, Ytterby

• Fler regn- och vindskyddade väntplatser på en förlängd perrong
• Öka antalet p-platser för pendlare
• Låsbart cykelgarage
• Öka takten för att anlägga dubbelspår - en förutsättning för tätare turer
• Ingen gångtrafik över spåren
• Ingen korsande bil/busstrafik över cykel/ gångstråk vid infarten till pendelparkering och busstation

Namninsamling Ytterby Station

CitiGross Torsbyvägen 12, Ytterby

SKRIV PÅ NAMNLISTAN som skickas till Kungälvs kommun, Trafikverket och Västtrafik

VEGOSTAN

YesBox, Gamlestadens Fabriker Hus B13, Väverigatan, Göteborg

En kommersiell stadsodlares resa från dröm till verklighet – Möt Göran på Vegostan i Malmö, en av Sveriges bästa ”Market Gardeners” som berättar om sitt företag och reflektioner och insikter kring sin affärsmodells utmaningar och möjligheter”.

Fackeltåg för klimatet med glögg för alla

Mimers Hus Trollhättevägen 4, Kungälv

För andra året i rad ordnar vi ett Fackeltåg för klimatet i decembermörkret. Vi bjuder på musik, tal och glögg och god stämning!

Nätverks Middag

La Dolce Vita Torggatan 4, Kungälv

Vi träffas på LA Dolce Vita och de som vill äter en bit och umgås.