hej@omstallningkungalv.se

Noas parkfrån gräsmatta till mångfald

Resultat av Studiecirkel

Läs mer om parken här!

StudiebesökÅterbruk i Kikås

Framtidens Handel

Läs mer om Återbruk här!

Hur fungerarEnergigemenskaper

Framtidens Energiförsörjning

Lär dig mer här!

Du behövs IOmställning Kungälv

Vi arbetar för ett hållbart lokalsamhälle

Bli medlem här!

Varför omställning?

Omställning Kungälv arbetar aktivt för att bygga ett starkt och ekologiskt hållbart lokalsamhälle. Vi vill att Kungälvs kommun blir en hållbar och fossilfri kommun som har förmåga att hantera klimatfrågans olika utmaningar och möjliggöra en bättre framtid för alla som bor och verkar i Kungälv.

2025
Kungälvs klimatarbete är top-5 i Västra Götalands Regionen
2030
Kungälv har kraftsamlat och gått i mål enligt Parisavtalet
2045
Kungälv är CO2 positiv och ledande i Sverige i vårt Klimatarbete

Vad gör vi?

Arbetar Aktivt

Fyra arbetsgrupper genomför projekt med lokala intressenter. Energi och klimat Inriktad på förnybar energiproduktion, samarbete

Sprider Kunskap

På vår hemsida finns evenemangskalendern där du hittar tips på roliga och intressanta event och

Försöker Påverka

Sociala medier, insändare, spalt i Kungälvsposten och klimat-tåg. Frågespalt om Klimat och Hållbarhet Månatlig spalt