Kungälvs KommunDIALOG

Information om pågående aktiviteter

Läs om vår Dialog med Kommunen

Deponi i Centrala Kode3 200 000 Ton

Knappt 1 km från tågstationen

LÄS MER

Du Behövs i Omställning Kungälv

Vi bygger ett hållbart lokalsamhälle

BLI STÖDMEDLEM

Lokal ProduceradMat

Stötta lokal matproduktion

BLI MEDLEM

Varför omställning?

Omställning Kungälv arbetar aktivt för att bygga ett starkt och ekologiskt hållbart lokalsamhälle. Vi vill att Kungälvs kommun blir en hållbar och fossilfri kommun som har förmåga att hantera klimatfrågans olika utmaningar och möjliggöra en bättre framtid för alla som bor och verkar i Kungälv.

2025
Kungälvs klimatarbete är top-5 i Västra Götalands Regionen
2030
Kungälv har kraftsamlat och gått i mål enligt Parisavtalet
2045
Kungälv är CO2 positiv och ledande i Sverige i vårt Klimatarbete

Vad gör vi?

Arbetar Aktivt

8 arbetsgrupper genomför projekt med lokala intressenter.

Sprider Kunskap

Seminarier inom energi, lokal mat, bygg, Agenda 2030 och läsecirklar.

Försöker Påverka

Sociala medier, insändare, spalt i Kungälvsposten och klimat-tåg.