hej@omstallningkungalv.se

Samling entrén Mimers husFackeltåg för Klimatet

17:30 - 8 Dec

LÄS MER

NamninsamlingYtterby ReseCentrum

2 Dec CitiGross

SKRIV UNDER

Du Behövs i Omställning Kungälv

Vi bygger ett hållbart lokalsamhälle

BLI MEDLEM

Lokal ProduceradMat

Stötta lokal matproduktion

BLI MEDLEM

Varför omställning?

Omställning Kungälv arbetar aktivt för att bygga ett starkt och ekologiskt hållbart lokalsamhälle. Vi vill att Kungälvs kommun blir en hållbar och fossilfri kommun som har förmåga att hantera klimatfrågans olika utmaningar och möjliggöra en bättre framtid för alla som bor och verkar i Kungälv.

2025
Vårt klimatarbete är top-5 i Västra Götalands Regionen
2030
Vi har kraftsamlat och gått i mål enligt Parisavtalet
2045
Vi är CO2 positiva och ledande i Sverige i vårt Klimatarbete

Vad gör vi?

Arbetar Aktivt

8 arbetsgrupper genomför projekt med lokala intressenter.

Sprider Kunskap

Seminarier inom energi, lokal mat, bygg, Agenda 2030 och läsecirklar.

Försöker Påverka

Sociala medier, insändare, spalt i Kungälvsposten och klimat-tåg.