Liten förbättring för pendelparkering

Gruppen för fossilfria transporter  har lämnat ett förslag till Västtrafik på hur man skulle kunna lösa en del av trängseln på pendelparkeringarna.  Ett problem idag är att även andra än resenärer parkerar sina bilar på dessa parkeringar. 

Förslaget innebär att man på enklast möjliga sätt när man köper biljett i Västtrafiks app To Go även registrerar sitt bilnummer.  Man är därmed berättigad att använda valfri pendelparkering.  Löser man periodbiljett gäller det hela perioden.  Med dygnsbiljett kan man parkera ett dygn.  För enkelbiljett får man stå resten av dygnet.  Det innebär inte att man är garanterad plats på parkeringen, men hindrar de som inte reser med tåg/buss.

Vi har även skissat lösning för de som reser med Västtrafikkort, som dock inte är helt perfekt.  Lösningen bör dock täcka in minst 95 % av fallen.  Den innebär också en förbättring för de som nattarbetar, och idag inte kan nyttja parkeringen i Ytterby nattetid.  När enbart resenärer kan parkera kan man slopa förbudet att parkera mitt i natten.

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…