Bygg & Återbruk: vad är på gång?

Under första delen av 2024 har vi arbetat med siktet inställt på att öka återbruket i kommunen.

I april gjorde vi ett studiebesök på Återbruket Kikås i Mölndals kommun. Där har kommunen satsat på att utveckla kapaciteten att ta emot material och produkter som kan återbrukas. Vi fick också se Bruksbutiken där de säljer återbrukade och förädlade produkter inom bygg och trädgård.

I samma månad hade vi också ett möte med tjänstemän som är ansvariga för renhållning i Kungälvs kommun. Där fick vi information om deras arbete nu och planer framåt för återbruk.

Under våren har vi även haft ett möte med en företrädare för Miljöpartiet i Kungälv. Miljöpartiet ingår i den politiska ledningen i Kungälvs kommun.

I höst planerar vi att genomföra ett seminarium. Där vill vi sammanföra olika aktörer som kan ge impulser och idéer för utveckling av återbruk till ansvariga i kommunen, både politiker och tjänstemän. Inför det har vi initierat kontakt med CC Build och forskare i återbruk på Chalmers.

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…