Omställningbygget 2024

Nu är anmälan öppen till höstens Folkhögskolekurs på Egnahemsfabriken, som i år går under namnet OMSTÄLLNINGSBYGGET. Kursen utgör en fristående fortsättning på vår tidigare kurs Vi Bygger Tillsammans och har även detta år Gunilla Forsman som huvudlärare tillsammans med flera byggpedagoger från Egnahemsfabriken. Den här gången arrangeras kursen i…

Läs mer→

Rebellmammorna i Uddevalla 

Ett 40-tal glada personer samlades på Kungstorget i Uddevalla för att manifestera att Klimatet behöver vår uppmärksamhet och alla barnen förtjänar en framtid…!

Rebellmammorna – alla åldrar, några män och barn, alla med plakat med namn på barn och barnbarn samlades, tågade sjungandes till en…

Läs mer→

Producentföreningen Västmat

Intresset i samhället för lokalproducerad mat är nu mycket stort och också kopplat till beredskapsfrågorna. Den nya producentföreningen är i mediafokus och är efterfrågad! Drivande bakom föreningens bildande har varit flera lokala producentföretag, Business region Göteborg, Göteborgs stad, Studiefrämjandet och Omställning Kungälv.

Läs mer→

Sjöhåla Strandäng

Omställning Kungälv initierade restaurering av denna naturbetesmark för att utveckla områdets biologiska mångfald med växter, fåglar och insekter. Samtidigt ges lokalproducerad ekologisk mat och detta minskar vår sårbarhet och vårt klimatavtryck – flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Restaureringen underlättar även tillgängligheten för friluftsliv och…

Läs mer→

Referat från medlemsmöte

Ytterbyaktionen. Mats, Bodil, Bertil och Inger gav oss en utförlig presentation av den mycket lyckade aktionen för att kräva förbättringar av Ytterby station. De passade också på att tacka alla som ställt upp och samlat namn. I olika grupper diskuterade vi ”tre verktyg” att kunna använda i vårt förändringsarbete. De var…

Läs mer→

Vision Ytterby Station

Hur kan man underlätta pendling med tåg från Ytterby? Vision: Flertalet av såväl pendlare som fritidsresenärer föredrar att ta tåget för att resa från Kungälv/Ytterby till Göteborg eller andra orter. Ett resecentrum utgör ett viktigt nav i Ytterby för både resande och diverse service

Läs mer→