hej@omstallningkungalv.se

Kampanj EU valet – Klimat och miljöfrågor

Inför det stundande EU-valet fanns det en stor oro att frågor om Klimat och miljö skulle kunna bli nedprioriterade vid en förändrad politisk sammansättningen i EU-parlamentet. Vid Naturskyddsföreningens expertråd i januari blev det känt att flera kretsar planerade röstkampanjer inför valet. Naturskyddsföreningen Riks tar…

Läs mer→

EU-valet 9 juni för klimat och miljö

Det är det risk att klimat – och miljöfrågor kan tonas ned om det blir en annan sammansättning i EU-parlamentet efter EU-valet 9 juni. 
Omställning Kungälv arbetar intensivt med klimatfrågor och därför deltar vi i en kampanj som uppmanar till röstning på delegater som tar…

Läs mer→

Kort om Omställning Kungälv

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och föreningens ändamål är att verka för omställning till ett hållbart samhälle där alla mänskliga aktiviteter bedrivs inom planetens gränser med resurskretslopp och med värnande av alla människors lika värde. För detta övergripande mål arbetar föreningen på lokal…

Läs mer→

Projekt för en hållbar livsstil i Kungälvs kommun

Arbetsgruppen för Nybyggnation och Återbruk träffade i mitten av april två engagerade tjänstepersoner på Renhållningsenheten och pratade hållbarhet.

Visste du att det finns sen Hållbarhetsverkstad, Återbruksbodar vid återvinningscentralerna, pilotprojekt i förskolan och lättanvända digitala lösningar som Smarta Kartan och bytesappen Swinga.

Läs mer→

Omställningbygget 2024

Nu är anmälan öppen till höstens Folkhögskolekurs på Egnahemsfabriken, som i år går under namnet OMSTÄLLNINGSBYGGET. Kursen utgör en fristående fortsättning på vår tidigare kurs Vi Bygger Tillsammans och har även detta år Gunilla Forsman som huvudlärare tillsammans med flera byggpedagoger från Egnahemsfabriken. Den här gången arrangeras kursen i…

Läs mer→

Rebellmammorna i Uddevalla 

Ett 40-tal glada personer samlades på Kungstorget i Uddevalla för att manifestera att Klimatet behöver vår uppmärksamhet och alla barnen förtjänar en framtid…!

Rebellmammorna – alla åldrar, några män och barn, alla med plakat med namn på barn och barnbarn samlades, tågade sjungandes till en…

Läs mer→