Omställningbygget 2024

Nu är anmälan öppen till höstens Folkhögskolekurs på Egnahemsfabriken, som i år går under namnet OMSTÄLLNINGSBYGGET. Kursen utgör en fristående fortsättning på vår tidigare kurs Vi Bygger Tillsammans och har även detta år Gunilla Forsman som huvudlärare tillsammans med flera byggpedagoger från Egnahemsfabriken. Den här gången arrangeras kursen i…

Läs mer→