hej@omstallningkungalv.se

Omställningbygget 2024

Nu är anmälan öppen till höstens Folkhögskolekurs på Egnahemsfabriken, som i år går under namnet OMSTÄLLNINGSBYGGET. Kursen utgör en fristående fortsättning på vår tidigare kurs Vi Bygger Tillsammans och har även detta år Gunilla Forsman som huvudlärare tillsammans med flera byggpedagoger från Egnahemsfabriken. Den här gången arrangeras kursen i…

Läs mer→

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→

Skrota deponin i Kode och bygg Bostäder

Åsikt: Bygg förskola, äldreboende, en hub för hemtjänsten och en mataffär kompletterad med produkter från lantbrukarna på Solbergaslätten. Lägg till klimatsmarta bostäder på Västerberget öster om motorvägen i Kode. Så sparas en ändlig och värdefull resurs, nämligen bördig jordbruksmark på Solbergaslätten.

Läs mer→