hej@omstallningkungalv.se

Sjöhåla Strandäng

Omställning Kungälv initierade restaurering av denna naturbetesmark för att utveckla områdets biologiska mångfald med växter, fåglar och insekter. Samtidigt ges lokalproducerad ekologisk mat och detta minskar vår sårbarhet och vårt klimatavtryck – flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Restaureringen underlättar även tillgängligheten för friluftsliv och…

Läs mer→