hej@omstallningkungalv.se

Rebellmammorna i Uddevalla 

Ett 40-tal glada personer samlades på Kungstorget i Uddevalla för att manifestera att Klimatet behöver vår uppmärksamhet och alla barnen förtjänar en framtid…!

Rebellmammorna – alla åldrar, några män och barn, alla med plakat med namn på barn och barnbarn samlades, tågade sjungandes till en…

Läs mer→

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→