hej@omstallningkungalv.se

Kort om Omställning Kungälv

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och föreningens ändamål är att verka för omställning till ett hållbart samhälle där alla mänskliga aktiviteter bedrivs inom planetens gränser med resurskretslopp och med värnande av alla människors lika värde. För detta övergripande mål arbetar föreningen på lokal…

Läs mer→

Referat från medlemsmöte

Ytterbyaktionen. Mats, Bodil, Bertil och Inger gav oss en utförlig presentation av den mycket lyckade aktionen för att kräva förbättringar av Ytterby station. De passade också på att tacka alla som ställt upp och samlat namn. I olika grupper diskuterade vi ”tre verktyg” att kunna använda i vårt förändringsarbete. De var…

Läs mer→

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→