hej@omstallningkungalv.se

Vision Ytterby Station

Hur kan man underlätta pendling med tåg från Ytterby? Vision: Flertalet av såväl pendlare som fritidsresenärer föredrar att ta tåget för att resa från Kungälv/Ytterby till Göteborg eller andra orter. Ett resecentrum utgör ett viktigt nav i Ytterby för både resande och diverse service

Läs mer→

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→