hej@omstallningkungalv.se

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→

Under Ytan till Grytan

Framtiden mat är blå -från tång till sjöpung och kolonilotter! Lyssna på tångdykerskan Karolina Martinson, marinbiologen Maria Bodin och sjöpungs fantasten Kalle från Marine Taste. Det kommer bjudas på några av havets läckerheter. Ett samarrangemang mellan:

Läs mer→