hej@omstallningkungalv.se

Producentföreningen Västmat

Intresset i samhället för lokalproducerad mat är nu mycket stort och också kopplat till beredskapsfrågorna. Den nya producentföreningen är i mediafokus och är efterfrågad! Drivande bakom föreningens bildande har varit flera lokala producentföretag, Business region Göteborg, Göteborgs stad, Studiefrämjandet och Omställning Kungälv.

Läs mer→

Sjöhåla Strandäng

Omställning Kungälv initierade restaurering av denna naturbetesmark för att utveckla områdets biologiska mångfald med växter, fåglar och insekter. Samtidigt ges lokalproducerad ekologisk mat och detta minskar vår sårbarhet och vårt klimatavtryck – flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Restaureringen underlättar även tillgängligheten för friluftsliv och…

Läs mer→

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→

Under Ytan till Grytan

Framtiden mat är blå -från tång till sjöpung och kolonilotter! Lyssna på tångdykerskan Karolina Martinson, marinbiologen Maria Bodin och sjöpungs fantasten Kalle från Marine Taste. Det kommer bjudas på några av havets läckerheter. Ett samarrangemang mellan:

Läs mer→