hej@omstallningkungalv.se

Kampanj EU valet – Klimat och miljöfrågor

Inför det stundande EU-valet fanns det en stor oro att frågor om Klimat och miljö skulle kunna bli nedprioriterade vid en förändrad politisk sammansättningen i EU-parlamentet. Vid Naturskyddsföreningens expertråd i januari blev det känt att flera kretsar planerade röstkampanjer inför valet. Naturskyddsföreningen Riks tar…

Läs mer→

EU-valet 9 juni för klimat och miljö

Det är det risk att klimat – och miljöfrågor kan tonas ned om det blir en annan sammansättning i EU-parlamentet efter EU-valet 9 juni. 
Omställning Kungälv arbetar intensivt med klimatfrågor och därför deltar vi i en kampanj som uppmanar till röstning på delegater som tar…

Läs mer→