hej@omstallningkungalv.se

Projekt för en hållbar livsstil i Kungälvs kommun

Arbetsgruppen för Nybyggnation och Återbruk träffade i mitten av april två engagerade tjänstepersoner på Renhållningsenheten och pratade hållbarhet.

Visste du att det finns sen Hållbarhetsverkstad, Återbruksbodar vid återvinningscentralerna, pilotprojekt i förskolan och lättanvända digitala lösningar som Smarta Kartan och bytesappen Swinga.

Läs mer→

Sjöhåla Strandäng

Omställning Kungälv initierade restaurering av denna naturbetesmark för att utveckla områdets biologiska mångfald med växter, fåglar och insekter. Samtidigt ges lokalproducerad ekologisk mat och detta minskar vår sårbarhet och vårt klimatavtryck – flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Restaureringen underlättar även tillgängligheten för friluftsliv och…

Läs mer→

Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.

Läs mer→