Omställningbygget 2024

NYHETER FRÅN EGNAHEMSFABRIKEN

Vi bygger hus, gemenskap och omställning tillsammans, hösten 2024Nu är anmälan öppen till höstens Folkhögskolekurs på Egnahemsfabriken, som i år går under namnet OMSTÄLLNINGSBYGGET. Kursen utgör en fristående fortsättning på vår tidigare kurs Vi Bygger Tillsammans och har även detta år Gunilla Forsman som huvudlärare tillsammans med flera byggpedagoger från Egnahemsfabriken. Den här gången arrangeras kursen i samverkan med Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Liksom under våra tidigare folkhögskoleutbildningar kommer temat vara att bygga ett hus tillsammans under en termin, men vi tar tillfället att i år ytterligare stärka fokus på ekologiskt och hållbart byggande.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och löper på helfart under höstterminen 2024. Kursen vänder sig till den som vill lära genom att göra för att få kunskaper och självförtroende för att kunna bygga hus, ta hand om ekosystem och förändra samhället, tillsammans med andra.

Är detta något för dig eller kanske någon annan anhörig eller bekant? Skicka gärna brevet vidare!

Läs mer om Omställningsbygget och anmälan här: 
tjorn.egnahemsfabriken.se/utbildningar/omstallningsbygget-hosten-2024/
Bilder från Egnahemsfabrikens nyhetsbrev