hej@omstallningkungalv.se

Skrota deponin i Kode och bygg Bostäder

Åsikt: Bygg förskola, äldreboende, en hub för hemtjänsten och en mataffär kompletterad med produkter från lantbrukarna på Solbergaslätten. Lägg till klimatsmarta bostäder på Västerberget öster om motorvägen i Kode. Så sparas en ändlig och värdefull resurs, nämligen bördig jordbruksmark på Solbergaslätten.

Läs mer→