Firandet av FN-dagen 24 okt 

Tisdagen den 24 oktober firade Fredsrörelsen i Kungälv traditionsenligt FN-dagen på Mimers hus . Denna gång tillsammans med Föreningen Omställning Kungälv och Fredkullakören, en projektkör med rötter på Fredkullaskolan i Kungälv. Ca 80 åhörare fick ta del av en kväll med sång, tal och diktläsning

Körledaren Monika Lindgren berättade bl.a. om sångens roll i fredsarbete ut ifrån egna erfarenheter i Sydafrika under och efter apartheidtiden. Körens repertoar var sånger med relation till fred och miljöfrågor.

Fredsrörelsens ordförande Steffen Bové talade om behovet ett starkt FN i en tid med ökande konflikter, krig och miljökatastrofer. I år är antalet flyktingar i världen större än någon tidigare i världshistorien:110 miljoner människor är på flykt och 40% är barn. Varje minut tvingas 21 människor att fly sina hem. FN´s insatser genom organisationen UNHCR, genom byggandet av tillfälliga bostäder, tält, förnödenheter, filtar och akut medicinsk behandling är ofta helt livsavgörande.

På samma sätt har FN under åren genom WFP-World Food Program räddat livet på miljoner av människor och bygger genom livsmedelsassistansen vägar till fred, stabilitet och välstånd. Förra året mottog 160 miljoner hjälp av organisationen.

Dessa exempel visar på områden där FN´s insatser är ovärdeliga. Manga andra finns att nämna. Det lätt att glömma detta i förtvivlan över att FN inte lyckas förhindra de krigsutbrott och övergrepp som ständigt sker.

Omställning Kungälvs ordförande Gunilla Almered Olsson talade om att fredsarbetet byggs underifrån. Det sker genom lokalsamhällets samarbete kring hållbar användning av lokala resurser. Det gäller naturresurser som vatten, mark och biologisk mångfald som ger oss mat och dricksvatten och byggnadsmaterial och kunskaper om ekosystemet och planeten.

Det påmindes om två fantastiska fredsarbetare och föredömen: Wangari Maathai som fick Fredspriset för sitt arbete med trädplantering för att det läkte förstörda ekosystem och gav frihet och ekonomisk självständighet till kvinnor och fattiga familjer i Afrikas Sahelområden. 

Elin Wägner skrev den välkända boken  Fred med jorden i en krigstid, 1940. Budskapet är: Ekosystemen på jorden ger förutsättningar för våra liv och vår livskvalité. Det är vårt ansvar att förvalta detta i fredligt samarbete. Krigen och dess gigantiska kostnader ödelägger både människor, själva matjorden och planetens ekosystem

Omställning Kungälv arbetar för ett hållbart samhälle med ett klimat som tillåter och ger liv åt människor och biologisk mångfald. Föreningen arbetar med påverkan och opinion så att alla verksamheter i kommunen sker med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, för ögonen. 

Omställningsarbete är ett fredsarbete!

Fred är en förutsättning för hållbar utveckling. Bland annat därför är FN.s roll i dag – lika central idag som när det bildades för 75 år sedan.

Steffen Bové och Gunilla Almered OlssonFN-dagen 24 oktober 2023 Gunillas tal, Tot 5 minuter

Freden byggs underifrån. Det sker genom lokalsamhällets samarbete kring hållbar användning av lokala resurser. Det ger livskvalité och samhällsbyggnad.

Naturresurser som vatten, mark och biologisk mångfald ger oss mat och dricksvatten och byggnadsmaterial och mycket mer! Här hämtar vi kunskaper om ekosystemet och planeten där vi lever hela våra liv.

Detta låten nästan banalt men så enkelt och så svårt är det!

Jag arbetade  ett tag för FN s miljöorganisation UNEP i Nairobi, Kenya – bl.a. med översikt av biologisk mångfald i Uganda, ett rikt land men de problem som lyftes fram på 90talet var krigsskador på biologisk mångfald …soldater hade skjutit prick på nationalparkernas djur så att mångfalden som skulle skyddas  där var helt utarmad. Också botaniska trädgårdar hade förfallit under krigsåren…

Detta kan ju tyckas som obetydligt i jämförelse med krigets härjningar och lidande bland människor. Självklart är det så men det paradoxala är att utan biologisk mångfald i alla livssammanhang överlever vi inte – eftersom det gäller möjligheter för att uppehålla matproduktion, att rent vatten skall produceras hela tiden och att näringsbalansen i jordlagret ska fungera och mycket annat!

Den kenyanska biologen Wangari Maathai fick Nobels Fredspris 2004 för sitt arbete med kvinnor och trädplantering på förstörda marker. Det blev en väg till frihet, ekonomisk självständighet och bättre livsvillkor.

Därför är trädplantering ett fredsarbete!

Elin Wägners ikoniska och välkända bok Fred med jorden skrevs i en krigstid. Budskapet är: Ekosystemen på jorden ger förutsättningar för våra liv och vår livskvalité. Det är vårt ansvar att förvalta detta i fredligt samarbete. 

Krigen och dess gigantiska kostnader ödelägger både människor, själva matjorden och planetens ekosystem

Omställning Kungälv arbetar för ett hållbart samhälle med ett klimat som tillåter och ger liv åt människor och biologisk mångfald

Vi vill påverka och driva opinion så att alla verksamheter i vår kommun sker med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, för ögonen. Omställningsarbete är ett fredsarbete…

FRED ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. DÄRFÖR ÄR FN.S ROLL DAG – LIKA CENTRAL SOM NÄR DET BILDADES FÖR 75 ÅR SEDAN