Kungälvs skyltfönster – ett samhälle där människor trivs idag och i framtiden

Vår lilla stad i utkanten av Göteborg – varför vill vi bo just där? Tror att många instämmer i mitt svar – nära till landsbygd, natur och kommunikation till stadsmiljö. Skalan är överskådlig och det är lätt att nå varandra.

Det första besökaren ser när en lämnar motorvägen är Kongahälla center – som liknar en av de otaliga gallerior som vuxit upp i många svenska tätorter.

Det andra som syns i kurvan in mot Kungälv är det expanderande sjukhuset med stora tomma gräsmattor omkring. Här är ett perfekt skyltfönster för Kungälv som väntar på att tas i anspråk. Här planerar våra politiker att upplåta mark för etablering av ett bildelsföretag, BilTema, och för Max hamburgerkedja. Gissa om det kommer att behövas asfalterad mark för parkeringar!

Kan det verkligen stämma att detta planeras för den bästa platsen för skyltning av Kungälvs varumärke??? Det låter som en helt föråldrad dröm om amerikanska städer på 1960-talet!

Det finns helt andra möjligheter för Kungälvs skyltfönster!

Här skulle visionen om det framtida Kungälv kunna marknadsföras. En kommun som Kungälv har gynnsamma förutsättningar att utveckla hållbarhet och klimatansvar som sitt kännemärke. De idag tomma gräsytorna skulle fyllas av blommande buskar och träd, blomsterängar som slås med lie någon gång på sensommaren, slingrande gångstigar, flera små dammar, kanske en vattentrappa och ett myller av fåglar och insekter.

Här kan det finnas en glasskiosk och ett lunchkafe och här är en plats där mycket folk rör sig. Kungälvs sjukhus är en stor och viktig arbetsplats. En attraktiv omgivning utanför sjukhuset och ett något större utbud av kafeer och lunchplatser än idag skulle värdesättas av sjukhusets anställda. Sjukhusbyggnaderna skulle omslutas av lummighet och biologisk mångfald och faktiskt också bidra till läkning och hälsa.

Som en visionär jämförelse kan nämnas att vår granne, Borås, planerar för 5 km lång stadspark utmed Viskan. Parken är ”ryggraden” i planeringen som skall visa den gemensamma framtida viljan och binda ihop olika stadsdelar i en levande stad.

Gunilla Almered Olsson