AGENDA 2030

För oss och för kommande generationers skull.

Denna skrift bygger på gemensamt arbete i Hela Sveriges temagrupp Agenda 2030 under 2021–2022 under ledning av Gunilla Almered Olsson. Texterna om lokala exempel bygger på insänt material med kontaktpersoner synliga.

Kärntruppen i vårt gemensamma Agenda 2030-arbete:

Bodil C. Nilsson, Skåne
Emilia Rapp, Västernorrland
Gunilla Almered Olsson, Göteborgsregionen Maj-Inger Johansson, Jönköping
Mats Leivig, X-ing Gävleborg
Olle Persson, X-ing Gävleborg
Olof Nyström, Blekinge
Siv Lindén, Jönköping

Hela skriften har redigerats gemensamt av Gunilla Almered Olsson, Göteborgsregionen och Olle Persson, X-ing Gävleborg.

Citeras som: Olsson, G.A. och Persson, O. 2022. Agenda 2030 – för oss och kommande generationers skull. Hela Sverige ska leva. Tryckort Göteborg.

Tryckningen av skriften har bekostats av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Bild:
Flicka med äpple på huvudet, blomma bakom tältet, träd med blad, sol. Amelie Beausang, 5 år.