Funderingar från klotet

Vi har just haft ett val, där det existentiella hotet med klimatkrisen saknades i debatten. Just nu, i Europa, upplever vi den värsta torkan på 500 år. Våra apelsiner odlas i södra Spanien där vattenproblemen är alarmerande – samtidigt som Pakistan ligger under vatten till följd av kraftiga skyfall.

Vi har kraftigt höjda elpriser både på grund av kriget i Ukraina och att Ryssland stryper gasen. I Frankrike står över hälften av kärnkraften stilla beroende på planerat underhåll, oplanerade stopp och stopp till följd av höga vattentemperaturer. Det har inneburit att Frankrike istället för att exportera el får importera. Samtidigt signalerade våra politiska ledare att klimatförändringar inte gäller oss.

Tyvärr har klimatfrågan helt kommit bort i debatten. En grov förenkling växte fram. Om man tillhör det blå laget skall man gilla kärnkraft och hata vindkraft. Man säger att kärnkraften är planerbar. Man anser också att den visuella nedsmutsningen av vindkraft är mycket värre än den osynliga radioaktiviteten som finns kvar i 100 000 år. Tillhör man det röd-gröna laget så gillar man sol, vind och vatten och ogillar kärnkraft. Vissa partier anser att Sveriges påverkan på världen är så liten så vi behöver inte göra något alls och att klimatkrisen knappast finns.

Det är ju svårt att komma framåt och hitta lösningar om man inte är överens om problemet. Politiken vågar inte heller säga sanningen: Vi löser inte klimatkrisen genom att fortsätta att leva som vi gör. Det behöver ju inte innebära att det blir sämre, men det blir annorlunda.

Ett problem är att politikens horisont är så kort: Hur skall jag bli omvald om 4 år? Inom industrin måste man tänka mer långsiktigt: hur ska vi verka om 20-30 år? Volvo Lastvagnar har t ex redan lagt upp strategin för utfasning av fossila lastbilar. De klarar inte av att vänta på politiken.

I vanliga fall brukar vi svara på läsarfrågor i denna spalt, men idag vill vi ställa några frågor till dig som läsare:

– Har du förslag på hur vi kommer vidare?

– Vad kan vi göra för att lösa upp låsningarna som idag finns i politiken?

– Vad har du för tankar?

Rolf Nilsson, Gunilla Almered Olsson, Ann-Sofie Wahlqvist Omställning Kungälv