Dagligt resande – mitt bidrag till klimatarbetet

Vardagslivets dagliga resor för jobb och familj är ständiga prövningar i tidsåtgång och för klimatet. Det kan göras smartare för individen och för klimatet! Kommunens politiska ambitioner strävar till det och då ska det funka – eller?

FRÅGA: Jag bor lite utanför Kärna och åker nästan varje dag till mitt arbete i Kungälv. Ofta är det trafikstockning vid nerfarten till motorvägen in till Göteborg på morgonen. Jag tänker på hur det kommer att bli när vi blir fler invånare i Kungälv i och med nya bostadsområden som byggs (och fler som behöver ta sig till förskolor, skolor och arbete). Det kan ju inte fungera i längden med all ökande trafik!


SVAR: Du har helt rätt. Vi behöver hitta nya moderna lösningar och komma bort från vanan att det naturliga valet att förflytta sig är i egen bil. Här finns många möjligheter att förbättra. Det ska vara lätt att göra rätt!

När nya bostadsområden planeras behöver man säkerställa att det är enkelt och smidigt att transportera sig på andra sätt än i egen bil. Vid planering av nybyggnation ska det samtidigt planeras för utökad kollektivtrafik och gemensamlösningar för andelsfordon och bilpooler. Detta måste bli standard och det finns många exempel på sådana lösningar i andra svenska kommuner

Den politiska ledningen i Kungälv, som består av S, M och MP, har uppmärksammat att kollektivtrafiken behöver bli effektivare. De skriver i sin programförklaring Kungälv 2030 under Strategiskt mål 6: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen: ”Ska det kollektiva resandet öka – måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framför allt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig.”

För att kommunen ska kunna påverka kollektivtrafiken arbetas det nu med en modell för en ny ansvarsfördelning mellan kommunen och Västtrafik.

Dessa ambitioner är välkomna, inte minst av klimatmässiga skäl. I Västra Götaland står transporter för en fjärdedel av utsläppen. Vi behöver därför resa mindre. Här kan arbetsgivare se över sina policys. Några sätt att bli mer klimatvänlig är att uppmuntra arbete hemifrån några dagar per vecka när det är möjligt och att ha möten via web och video som första alternativ. Man kan också aktivt stödja att personalen cyklar, går eller åker kollektivt till arbetet. Det behöver byggas fler pendelparkeringar ute i kommundelarna så man kan räkna med att få plats. Och när man väntar på bussen/tåget vid pendelparkeringen ska man kunna göra det bekvämt, i en vänthall.

Och hur ska vi göra med semesterresan? På ”Klimatsmart semester” får man hjälp med hur man kan färdas, bo och turista med låg klimatpåverkan. Besök webbplatsen klimatsmartsemester.se. Där hittar du en semesterkalkylator som räknar ut hur stor påverkan din semester har på klimatet. Där finns också tips, nyheter och forskning inom hållbar turism.


Bakom Klimatsmart Semester står Västra Götalandsregionen, Klimat 2030, Göteborgs universitet, Chalmers, Turistrådet Västsverige, Göteborgs Stad, Göteborg & Co samt Mistra Urban Futures och Mistra Sustainable Consumption.

Ett tips: Offentligt föredrag på Mimers hus 11 april: Från flygskam till tågskryt! Susanna Elfors. Se https://www.kungalv.se/kultur–fritid/evenemang-kungalv/fran-flygskam-till-tagskryt/