Målet överträffades – 2043 underskrifter!

I lördags slutspurtade gruppen fossilfritt resande vid ingången till Citigroos för att nå målet 2000 namnunderskrifter för en förbättrad pendling och ett bekvämt och enkelt resande från Ytterby Station.

Vi fick en pratstund med Mats Wahlqvist efter dagen på Citigross och han säger: Det gick riktigt bra igår , över förväntan med råge 2 043 namnunderskrifter!

Vi blev glada över den positiva responsen när vi mötte invånarna från olika kommundelar som skriver på och stannar och snackar en stund!

Mats Wahlqvist

Näst steg är att gå vi vidare och rapporterar av resultatet, – till tre myndigheter ( Kungälvs kommun, Västtrafik, Trafikverket) , med samtidig publicitet.

Detta vill vi förbättra:

  • Tågen ska komma och avgå i tid
  • Fler regn– och vindskyddade väntplatser 
  • Investera i en en förlängd perrong 
  • Öka antalet p-platser för pendlare vid Ytterby station
  • Låsbart cykelgarage
  • Öka takten för att anlägga dubbelspår – en förutsättning för tätare turer. 
  • Ingen gångtrafik över tågspåren
  • Ingen korsande bil/busstrafik över barnens cykel och gångbana

Skriv under digitalt här!

Vi vill passa på att tacka alla medborgare som skrivit under – tillsammans gör vi skillnad!

Omställning Kungälv