Referat från medlemsmöte

29/2-2024 kl. 19.00- 20.30 i Torsby församlingshem 

• Mötets ordförande Ann-Sofie öppnade mötet och välkomnade två nya deltagare.

• Ytterbyaktionen. Mats, Bodil, Bertil och Inger gav oss en utförlig presentation av den mycket lyckade aktionen för att kräva förbättringar av Ytterby station. De passade också på att tacka alla som ställt upp och samlat namn.

Aktionen resulterade i goda möten med Kungälvsbor och drygt 2000 namnunderskrifter. De har nu lämnats över till politikerna Jonas Andersson samhällsbyggnadsråd, Thomas Alpner och Erik Martinsson. Kungälvsposten uppmärksammade händelsen med ett stort reportage. Trafikverket planerar upprustning av kontaktledningar och förlängning av perrongervilket är en förutsättning för längre tåg och tätare turer. 

Nästa steg för Fossilfria gruppen är att uppvakta Trafikverket och Västtrafik – ett viktigt mål är ju att få dessa myndigheter att samverka och samordna sina förbättringsarbeten så att avbrotten i tågtrafiken blir så få som möjligt

• Medlemsmötesaktiviten var väl förberedd av Ann-Sofie och Anna. I olika grupper diskuterade vi ”tre verktyg” att kunna använda i vårt förändringsarbete. De var hämtade ur boken KLIMATPSYKOLOGI.  

• Utifrån 

1) PÅVERKANSPILEN pratade grupperna om hur en konkret aktions/insats påverkar på kort och lång sikt. Bidrar insatsen till varig förändring eller återgår förändringen snart till utgångsläget? 

2) MÅLGRUPPSANPASSNING tydliggjorde vi vilka målgrupperna varit samt hur vi försökt få dem att nappa. Riktar vi oss till dem som redan är öppna för förändring men ännu inte kommit till skott? Vad kunde vi ha gjort annorlunda, vilka erfarenhetergjorde vi från just vår valda aktion. 

3) Utifrån MÅL och DELMÅL– samtalade grupperna om vikten av att sätta upp mål, delmål och ett slutförandedatum samt att placera in de olika stegen på en tidslinje. Deltagarna i grupperna Fossilfritt resande, Hållbar energi och Hållbara matsystem diskuterade frågorna mycket engagerat. Varje grupp presenterade vad de kommit fram till.

• Övrigt.

• Vi ber om ursäkt för att vi var tvungna att byta lokal i sista stund och hoppas att alla hittade rätt till slut.

• Åsa påminde om att Mother´s Rebellion, Rebellmammorna, anordnar en global klimatmanifestation lördagen d. 9 mars. Närmast oss äger manifestationerna rum i Göteborg och Uddevalla. 

• Kari bad medlemmarna om att komma med förslag till styrelsen på hur medlemsmötena kan involvera/ intressera medlemmarna.

• Pierre såg de ”tre verktygen” vi arbetat med som mycket användbara när vi ska planeraframtida insatser och aktiviteter.

• Vi välkomnar alla medlemmar til föreningens årsmöte lördagen den 13 april. Mer info hittar du på vår hemsida.

• Punkterna Månadens tips och ljuspunkt hanns tyvärr inte med.

• Mötet avslutades. Vid pennan Kari Marstrander Bové