Studiebesök på Egnahemsfabriken

Det var en regnig och blåsig senhöstdag på Tjörn när vi letade oss fram till Egnahemsfabriken i Svanvik.

Det blev snart varmare och färgrikt när Ida Karestrand guidade oss bland den mångfald av projekt och aktiviteter som EHF bedriver. Ida är utbildad landskapsarkitekt och leder bland annat odling- och trädgårdsverksamheten hos EHF. 

Egnahemsfabriken Tjörn är en plattform och mötesplats för socialt byggande som drivs av ett arbetskooperativ, kommunerna Orust och Tjörn, ett flertal föreningar och organisationer och civilsamhället på Tjörn. Plattformen initierades i en samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun 2017. Målet med verksamheten är att skapa fler vägar till egna hem åt fler och tillhandahålla en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn. Basen för verksamheten i Egnahemsfabriken Tjörn är Husfabriken i Svanvik, en plats för att tillverka föremål, hus och allt annat.

Kopplat till och runt byggprojekten bedrivs ett flertal andra projekt och verksamheter: barn- och ungdomsverksamhet, integrationsarbete, utbildningar och kurser bl.a. i samarbete med Billströmska folkhögskolan på Tjörn, kulturaktiviteter, innovations- och utvecklingsprojekt, forskning, bokskrivande, odling, djurskötsel, café och en hel del annat. 

Utöver detta erbjuder arbetskooperativet också konsulttjänster från sin breda kompetens t.ex. rådgivning inom byggande, projektlotsning för byggemenskaper, arkitekturdesign, landskapsarkitektur, mötesplatsutveckling med mera.

Vi fick en presentation av Egnahemsprojektet i Husebybergen, Ellös, Orust kommun. Här pågår planering från grunden av bostäder i 17 tomter i en liten dalgång. Idén är att det ska vara ekonomiskt möjligt att bygga en egen bostad utan stora ekonomiska resurser.

Projektet är ett unikt innovationssamarbete med Orust kommun, Ekobanken, Mikrofonden, Föreningen för Byggemenskaper, Göteborgs Universitet och med finansiellt stöd av Vinnova.

Ingenting är längre omöjligt!

– Gunilla Almered

Vi reste tillbaka från den stora ön med inspiration, förundran och beundran – och en övertygelse om att samarbete är givet! Ingenting är längre omöjligt!