Är Kungälv Fossilfritt 2030?

Partiledarna i den styrande majoriteten (S/M/MP) har själva sagt i sin strategi som presenterats inför Kommunfullmäktige, att Kungälvs Kommun ska vara ledande i Sverige i sitt Klimatarbete 2023-2027.

I Kungälvsposten den 2 November 2023 kan man dels läsa ”I budgeten 2024 har vi särskilt fokus på klimatanpassning och omställning för en hållbar framtid, skriver företrädare för den politiska majoriteten i Kungälv.

Ett nytt mål har tillkommit i strategin ”Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, där målet är att vara fossilfritt 2030”. Man skärper också målet gällande Kommunens robusthet och samhällsfunktionernas förmåga att klara kriser.

Det intressanta i sammanhanget är att majoritetens mål att vara fossilfria 2030 är mer omfattande än Parisavtalet omräknat till Kungälvs andel. Enligt Klimatkollen nov 2023 så är Kungälvs plats i utsläppsrankningen 202 av 290. Koldioxidbudgeten enligt Paris avtalet tar slut i Kungälv 2027-10-14.

För att klara Parisavtalet så måste utsläppsminskningen vara -24% per år. Majoritetens nya mål innebär alltså ännu högre minskningstakt.

Det här borde innebära en rivstart med pendlingsfrämjande åtgärder, omfattande incitament för bruk av biliga elbilar, stopp för exploatering av jordbruksmark, solceller och fossilfritt byggande och energiklass A inskrivet i alla detaljplanskartor från och med nu, utveckling av Kungälv till ett livsmedels- och kulinariskt centrum, återbruk istället för deponi, fossilfri fjärrvärme och en massiv satsning på mindre medborgarägda energigemenskaper som ger Kungälvs medborgare garanterad el vid kris, sabotage eller i en krigssituation.

Vi kommer att följa upp mål och resultat varje år

– Omställning Kungälv

Den nya målen låter ju verkligen bra, men att ange ett mål är en sak, att leverera robusta resultat en helt annan. Som tur är så finns det officiell statistik på Kommunal nivå där Kungälv årligen kan följas upp och benchmarkas mot övriga Kommuner i Västra Götaland och Sverige.

Att ha en strategi att vara ledande, fossilfria och robusta vid en krissituation är oerhört glädjande men också utmanande. Väljare och medborgare har rätt att kräva att politikerna inspireras och att uppsatta mål följs upp. Där har Omställning Kungälv en viktig roll att fylla.