150 kvar till målet 2 000 underskrifter

Nu fattas det bara 150 namn för att nå fram till målet 2000 på namnlistorna – det mål för förbättring av Ytterby Station som vi nämner på hemsidan . Gruppen fossilfritt resande är överens om att insamlingen gick extra bra fr a den sista lördagen i november 25 /11 , (med 10 % nedsatt pris på CG). Lugn fritids-stämning , oväntat många skrev på.

Nu gör vi ett sista ryck utanför CitiGross den 27:e januari, 10:00 – 13:00. Välkommen att prata med oss och skriva under att Ytterby station skall förbättras! Eller gör en digital underskrift här.

Efter detta går vi vidare och rapporterar av resultatet, – till tre myndigheter ( Kungälvs kommun, Västtrafik, Trafikverket) , med samtidig publicitet. Flera sonderingar om det är på gång, kontakt med kommunens trafikstrateg Jenny Bjönness Bergdahl. Bodil har redan haft kontakt med en kvinna på Västtrafik som hon samarbetat med förut – och fått förslag på två beslutsfattare på Västtrafik resp Trafikverket

Underskrifterna gör skillnad – skriv på du med!

Länk till digital underskrift

Vårt ärende/skrivelse är diarieförd i kommunen och Jenny har också föreslagit lämplig person att kontakta i samband med överlämningen, som jobbar med dessa frågor – utöver kommunens ”ledningstrio”.

Vi uppvaktade kommunledningstrion med namnlistorna till Marstrandsfärjan, – dec 2021. Ledtiderna är ganska långa i detta arbete, men: inte illa att chefen för Samhällsbyggnad Anders Holm, vid Öppet Hus i november berättade att de nu har beslutat att sätta en elmotor i Lasse- Maja färjan i Marstrand!

Underskrifterna gör skillnad – skriv på du med!

Detta vill vi förbättra:

  • Tågen ska komma och avgå i tid
  • Fler regn– och vindskyddade väntplatser 
  • Investera i en en förlängd perrong 
  • Öka antalet p-platser för pendlare vid Ytterby station
  • Låsbart cykelgarage
  • Öka takten för att anlägga dubbelspår – en förutsättning för tätare turer. 
  • Ingen gångtrafik över tågspåren
  • Ingen korsande bil/busstrafik över barnens cykel och gångbana

Skriv under digitalt här!