Nu har Kungälv chansen att sänka utsläppen från transporter!

Att åka kollektivt mellan Kungälv och Göteborg går numera både smidigt och snabbt. Tåget mellan Ytterby och Göteborgs central tar 20 minuter. Med buss tar det runt en halvtimme att åka från Kungälv till Nordstan i Göteborg. Nu går X4-bussarna mycket tätare, var 5:e minut under stora delar av dygnet.

Priset för att resa kollektivt mellan Kungälv och Göteborg halverades av Västtrafik i 14 augusti 2023. Och kommuninnevånarna svarade an! Efter prissänkningen ökade antalet resande med tåget från Ytterby kraftigt. I Kungälvs-Posten och Lokalradion P4 uppmärksammades att tågperrongen var ”knökfull”. Vi räknade till 150 personer på torsdagen.

Transporter står för en fjärdedel av de totala utsläppen i Västra Götaland.

– Molière

Fråga: Vi har observerat att det blivit många fler resenärer med tågen från Ytterby. Det är nästan trängsel på stationen. Vi har också fått lida av att det inte finns parkeringsplatser vid Ytterby station. Då är det är frestande att ta bilen till Göteborg för att slippa det förtvivlade letandet efter en ledig plats och sedan springa till tåget i sista minuten…Hur kommer kommunen att uppmuntra resenärer att hålla fast vid den nya vanan? Hur kommer Kungälvs kommun att bidra till att de många pendlarna fortsätter att välja att resa kollektivt i stället för att ta bilen? Ann-Marie och Erik

Svar: Den politiska ledningen i Kungälv består sedan valet av S, M och MP.

I den gemensamma programförklaringen ”Kungälv 2030” skriver de:

Strategiskt mål nr 7: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan. Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.”

…”Ska det kollektiva resandet öka – måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det.”

… ”Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.”

Transporter står för en fjärdedel av de totala utsläppen i Västra Götaland. Om de fossila utsläppen skall kunna minska behöver fler invånare resa kollektivt.

Nu gäller det för kommunen att stötta upp så att trenden håller i sig.