Nyårshälsning

God fortsättning på det nya året! Tillsammans ska vi arbeta för ett gott år!

Förhoppningar för det nya året –

  • Fred önskar vi och den övertrumfar allt.
  • I vår kommun önskar vi att polariseringen mellan grupper ska minska och att
  • Klimatmedvetenheten ska omfatta alla Kungälvsbor – vi har redan sett en ökning!
  • Omställning Kungälv ska få många nya medlemmar, minst x 5!
  • Då får vi ännu mer tyngd och kraft bakom våra initiativ och aktioner!
  • Omställning Kungälv ska bli ännu mer synlig i kommunen.
  • Det är ett medel för vår opinionspåverkan

Ett starkt lysande ljus och ett hopp ges oss idag i KungälvsPosten där barnens egen klimataktion beskrivs!

Ett starkt lysande ljus och ett hopp ges oss idag i KungälvsPosten där barnens egen klimataktion beskrivs! Idun och Mirna startade RJK – en klubb för att rädda jorden.

Karin Henriksson:s krönika belyser en viktig fråga som Omställning Kungälv arbetar för, läs den här:
Vi vuxna måste också orka vilja rädda jorden

Så håller vi hoppet levande och fortsätter omställningsarbetet med glädje!

Gott Nytt År från Omställning Kungälv

Gunilla och Ann-Sofie