Hållbar Turism i Kungälvs Kommun!

Vår kommun har rikliga förutsättningar för hållbar turism. Det unika i kommunen är fantastiska stränder för bad och kanotning, ett till stor del oexploaterat kulturlandskap med varierad natur, lokal matproduktion och en ökande hållbar energiproduktion.

Denna gång har vi ett annat grepp på Hållbarhetsspalten. I stället för att ta upp en läsarfråga anknyter vi till en ledartext av Karin Henriksson i KP 9 juni. Ämnet är turism-satsningar i kommunen – eller bristen på dessa.

Karin Henrikssons text pekade på det positiva i att kommunen inte satsat på kortsiktiga och ekonomiskt ohållbara turismprojekt. Men att något saknas i vår kommun.

Kungälv är ett paradis för när-turism med cykling, promenader, båtfärder och upptäcktsfärder i historien. Här finns synliga rester av sillperioderna och av 5000 år av jordbruk och samtidigt en enastående biologisk mångfald, vild och odlad. Vi har stor tillgång på unika och ostörda livsmiljöer med skog, myr, kulturlandskap och sött och salt vatten. Vi har Svartedalen och Bohusleden. Vår kommun ligger alldeles i kanten av en storstad. Tänk om kommunen skulle hjälpa till att sätta ljuset på allt det som vi har här!

Kungälvs kommun rymmer också många lokala matproducenter, trädgårdsentusiaster, hantverkare och konstnärer. Här finns ett stort antal gårdsbutiker med försäljning av livsmedel, intressanta nya matvaror, trädgårdsväxter, hantverk och konst, caféer och mycket mer. Kanoter kan numera hyras i Nordre Älv, med chans att färdas på älven och komma nära växter och djur.

I kommuner runt om i Sverige finns goda exempel. I Karlstad har man på kommunens hemsida ”Smarta Kartan” där man visar var man hittar verksamheter där man kan hyra, byta,låna, dela, ge och få, och också reparatörer och second hand-butiker. Karlstads kommuns miljösamordnare arrangerar ”Second-Hand-rundor” 2 ggr/år där man samordnar lokala aktörer, marknadsför genom affischer och i sociala medier och lägger upp en karta i Google Maps. Evenemanget har varit mycket uppskattat både av aktörerna (senast 32!) och av besökare.

Åmåls kommuns hemsida har en karta över loppisar, antikhandlare och auktionshus. På många håll, t ex i Borås, finns sk ”Fritidsbanker” där man samlar in och lånar ut begagnad sport- och friluftsutrustning.

Här i Kungälv finns utmärkta förutsättningar att koppla ihop och marknadsföra ”rundor” med olika teman. Och kanske haka på möjligheter till övernattning i någon av de många gäststugor som hyrs ut av privatpersoner? Det skulle kunna gynna lokala näringsidkare och öka intresset för vår kommun, både för oss som bor här – och för turister på besök.