Ett levande torg i vår hållbara stad

En läsarfråga kom in till oss – och satte fingret på ett problem som vi känner igen! Vid våra manifestationer har vi ställts inför just detta dilemma. Här uttrycks det som saknas i vår stad och oroväckande nog inte ännu syns i de nya planerna för utbyggnad av Kungälv. Men det finns goda möjligheter och massor av gott hopp!

Läsarfrågan: Hej!

Det finns ju inte något naturligt centrum i Kungälv!

Istället har centrum flyttats runt, Gamla torget, Västra gatan, Posttorget, gamla busstorget, Nytorget, Vita fläcken, Marknadsplatsen vid Kongahälla Center.

Det saknas ett torg, som alla vet var det ligger när man säger att man ska gå till torget. En central, trevlig och öppen plats där det exempelvis kan vara torghandel på lördagar och kanske någon dag i veckan. En saluhall skulle också vara bra.

En fin plats för möten den 1 maj, Nationaldagen och vid andra tillfällen fira Kungälvs framgångar!

I nästan alla andra städer finns ett torg och i Kungälv skulle torget kunna bli en grön mötesplats med buskar, träd och sittplatser där folk vill vara och umgås.

Hur ser Omställning Kungälv på ett torg i centrala Kungälv?

Torgälskare

Käre Torgälskare, Du efterfrågar det som saknas i Kungälv!

En levande stad har en central mötesplats, där aktiviteter pågår, där folk rör sig till fots eller med cykel, livlig handel och tal och musik och en enkel kopp kaffe eller ett glas vin med en vän.

Det centrala torget som en mötes- och marknadsplats har rötter i förhistorien och i bysamhället. De mänskliga behoven är desamma som då – gemenskap och rörelse. Många av de medeltida torgen är fortfarande våra mest populära offentliga platser i städer. Forskning om kvalitet på offentliga platser har visat på tre huvudsakliga förutsättningar: Lätt att nå, Mycket att göra och Härligt att vara.

Det betyder bland annat att platsen ligger vid ett huvudstråk och i ett område med hög täthet av

människor och närhet till kollektivtrafik. Att det är härligt att vara på platsen handlar om att platsen är lagom stor, inte har för mycket biltrafik eller är bilfri, reserverad för trafik till fots eller på cykel.

Detta saknas nu i Kungälv och är väl känt, inte minst av oss alla som i olika sammanhang använt de offentliga rummen i vår stad. Vi hänvisas till ’Marknadsplatsen’, en smal remsa som bilarna susar igenom utanför KC. Det saknas en verklig marknadsplats med kommers och marknadsstånd och med inbjudande mötesplatser i närheten.

Detta skulle kunna bli verklighet i Kungälv! Nytorget som planeras byggas om skulle kunna bli en attraktiv och efterlängtad torg- och mötesplats med grönska, träd och vatten och länkas direkt till stadsparken. På torget säljs lokalproducerade produkter från marknadsstånd eller kanske i en ny saluhall – ett sammanhållet ställe för alla våra lokalproducenter att möta oss konsumenter. Musik och manifestationer äger rum här, barn leker vid den låga fontänen och runt torget finns inbjudande kafeer och restauranger… Ett efterfrågat centrum i hållbara Kungälv!

Som en visionär jämförelse kan nämnas att vår granne, Borås, planerar för 5 km lång stadspark

utmed Viskan. Parken är ”ryggraden” i planeringen som skall visa den gemensamma framtida viljan och binda ihop olika stadsdelar i en levande stad. Inspiration från den klassiska boken:

Elias Cornell. 1977. Bygge av stad och land och från tidskriften Stadsbyggnad 2021: Per Blomberg. Torget som tätortens vardagsrum

Föreslagen fotoillustration: människor vid ett torgkafe med träd o musikanter…