Projekt för en hållbar livsstil i Kungälvs kommun

Arbetsgruppen för Nybyggnation och Återbruk träffade i mitten av april två engagerade tjänstepersoner på Renhållningsenheten och pratade hållbarhet.

Visste du att det finns sen Hållbarhetsverkstad, Återbruksbodar vid återvinningscentralerna, pilotprojekt i förskolan och lättanvända digitala lösningar som Smarta Kartan och bytesappen Swinga.

Sen har vi Kungälvs Stadsloppis som du kan läsa mer om här!

Följer du de 30 tips som kommunen samlat här kan du minska ditt avfall med upp till en tredjedel. Samtidigt minskar du din klimatpåverkan och sparar pengar. Det tycker Omställning Kungälv är jättebra!

Återbruk är cool fråga dina barn var second hand butikerna finns.

– Omställning Kungälv

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…