Klimatförändringen är här – antingen vi vill eller inte

Alla i Kungälv har noterat denna ovanligt varma höst. I trädgården i Lycke blommar stockrosor och dahlior. Det är knappast normalt i mitten av november. Våra närmaste skidbackar i Bollebygd och i Branäs är utan snö och istället ges möjlighet till skidåkning på konstsnö i tunnel. Just nu pågår FNs stora klimatmöte i Egypten där frågan om hur skadorna på människors livsmiljöer från klimatändringen ska ersättas.

Fråga: Jag har sett TV-inslag om översvämmade stora områden i Pakistan och om att havsnivån höjs vid öar i Stilla havet på grund av att glaciärer smälter. Det är ju allvarligt för dem som lever där, men det känns ändå som om det är långt bort från min vardag i Kungälv. Finns det några tecken alls på klimatförändringar här? Kareby-bo

I Kungälv ser vi redan klimatförändringen på flera sätt. Snösäsongen har på 30 år blivit flera veckor kortare. De magiska vintrarna som vi hade fram till 70-talet är idag en dröm. Vintern 2019/2020 var den varmaste i modern tid i stora delar av Sverige. Meteorologiskt sett hade vi ingen vinter alls i nästan hela Götaland.

2020 var Vasaloppet en hårsmån från att ställas in. Den här gången gick det vägen, men det är bara en tidsfråga innan loppet kommer att töa bort. Klimatförändringen har redan slagit ut mängder av mindre skidorter i Alperna och fler riskerar samma öde. Vintrarna blir allt kortare och säsongen förskjuts så att jul- och nyårshelgerna inte längre är snösäkra.

En del säger att lite global uppvärmning inte är så dumt i vår del av världen. Men då glömmer man att det inte bara ger varma, sköna somrar. Vi får mycket mer regn och en förändring i framtidens Sverige är att skyfallen blir mycket värre och fler.

Kungälv tillhör Götaälvdalen som utgör ett av tio riskområden i Sverige för ras, skred, erosion och översvämning. Kungälvs kommun har en lång strandlinje utmed två älvar och havskusten. Vi kan förvänta oss havsnivåhöjning som kommer att göra att även Göta älv och Nordre älv stiger. För att t ex kunna bygga bostäder på Kexentomten behöver marken höjas minst 2,5 meter och ett högvattenskydd behövs för att säkerställa tillgänglighet till byggnaderna vid stora mängder regn.

Göteborgs stad bedömer att det krävs tre stormbarriärer till år 2070 för att skydda Göteborg från översvämningar och att en av dem placeras i Nordre älv. Det skulle skydda även Kungälv, Ale och Lilla Edet från översvämningar.

Historiskt har flera skred skett i Götaälvdalen, som Surteraset 1950 och Tuveraset 1977. I vår kommun inträffade ett ras vid Lökeberg 2019.

Försäkringsbranschen har börjat tänka om. Kostnaderna för naturkatastrofer har mångfaldigats sedan 1980-talet. Man börjar titta på att överge försäkring av vissa bostäder i de värst utsatta områdena. I villkoren finns kravet att en skada ska vara “plötslig och oförutsedd” men på vissa ställen har översvämningar blivit så vanliga att skadorna snarare är att betrakta som förutsägbara.

Så visst ser vi konsekvenser av klimatförändringarna här i vår kommun, även om vi än så länge inte drabbats alltför hårt.