Tygkasse för en flygresa till Spanien!?

Många av oss vill leva klimatvänligt och tror sig ha koll på sina insatser. Men hur ser det ut egentligen? Det finns en hel del fällor att gå i här. Också en miljövänlig person löper risk att överskatta effekten av sina insatser.

Fråga: Jag försöker tänka på klimat och miljö i mitt vardagsliv. Jag sop-sorterar, cyklar, köper ekologiskt och har nästan blivit vegan. Då kan jag väl unna mig flyga till platser med sol, kultur och spännande fotbollsmatch? Vad säger panelen om det? – Britta B

En forskargrupp i Gävle fann att människor föreställer sig att hållbara produkter inte ger några utsläpp. Och att en matkasse som innehåller både ekologiska och icke-ekologiska matvaror ger ett lägre klimatavtryck än samma kasse där man tagit ut de ekologiska varorna. Om man köper en påse ekologiska morötter så kan det kännas lättare att se de mindre miljövänliga varorna rulla fram på kassabandet.

En studie har visat att bilister ofta tyckte att det var ok att köra bil om de var noggranna med sin återvinning – som om de väl hopvikta kartongerna på något sätt skulle göra utsläppen från bilen minde farliga.

Många av oss känner skuld när vi gör något som vi vet är skadligt för miljön. Skuld uppkommer när det är obalans mellan det vi gör – och det vi tycker är rätt att göra. För att mildra skulden, men ändå kunna fortsätta göra det som vi egentligen tycker är fel, försöker vi kompensera. Det är bara det att vi har svårt att se proportionerna och riskerar att försöka att kompensera med småsaker. En flygresa mellan Göteborg och Stockholm släpper ut lika mycket växthusgaser som 40 000 tågresor på samma sträcka. För att kunna flyga till en semesterort en gång om året kanske vi vill kompensera genom att göra små insatser, som att källsortera eller att ta med en tygkasse när vi handlar. Men det är ojämförbara storheter, för att kompensera även den kortare flygresan med källsortering skulle vi behöva källsortera tusentals år. Vi kompenserar ett stort miljöskadligt beteende med en väldigt liten gottgörelse. Och låtsas som att kompenserandet plötsligt gör att de utsläpp vi orsakat blir ofarliga eller försvinner.

Det har också kommit allt fler sätt att klimatkompensera i samband med att vi konsumerar. Vi betalar en extra peng som går till att t ex plantera ett träd i Afrika. Pengen bidrar till planteringar eller andra klimatvänliga insatser, som är väldigt viktiga, men den tar inte bort de utsläpp som vår konsumtion genererar. När vi gjort någon annan människa illa kan vi be om ursäkt och kanske gottgöra den andre så att skadan uppvägs, men så fungerar det ju inte när det gäller ekosystemen. De bryr sig inte om ifall vi är ledsna för att vi släpper ut koldioxid, att vi har dåligt samvete eller om vi samtidigt gör något annat miljövänligt. Det enda som har betydelse är om vi minskar våra utsläpp eller inte. Vi ägnar oss alltså åt en del självbedrägeri när det gäller att leva miljövänligt. Det går inte att kompensera sig ur klimatkrisen.

Så Britta, svaret på din fråga är: Nej, för att kunna flyga så måste ju dina klimatgasutsläpp på övriga områden, i princip vara negativa.

Källa: Klimatpsykologi. Hur vi skapar hållbar förändring av Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén. 2022