Vad har tomtemor på sin önskelista?

Enligt WWF:s klimatbarometer 2023 så ligger krig i topp för de samhällsföreteelser som man oroar sig för, medan klimatet kommer på andra plats. Bland de unga, 18-29 år, är det dock klimatförändringarna som toppar oron.

64% av männen i undersökningen anser att politiker och beslutsfattare borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna. För kvinnor är siffran 78%, vilket får mig att fundera:

Vad skulle tomtemor sagt om årets julklappar?

-Vi har ju inte delat ut alla än, men tomtefar har tjuvstartat. Det blev lite tokigt här och där.

Det blev lite tokigt här och där.

– Tomtemor

Ikano Bostad fick årets mest obegripliga julklapp, ett stort paket med Kommunens pendelparkering att exploatera. Nissarna har inget annat val än att fortsätta ta bilen till Göteborg. 

Kode fick årets tyngsta julklapp. Ett gigantisk paket med en avfallsdeponi som väger 3 200 000 ton år 2045. Istället för 500 nya bostäder öster om E6:an, som hade fyllt på tomtestyrelsens plånbok med minst 500*450 000*32%*20 år = 1.5 miljard i skatteintäkter. 

Så kan det gå när tomtefar blandar ihop byggherrarnas önskelistor med medborgarnas.

Men vad har tomtemor på sin egen önskelista?

På hennes önskelista finns några saker som sparar både pengar och klimat. Solceller på alla tak. Hembatteri i alla hus. Billig elbil i alla hushåll. Energigemenskaper med små solcellsparker i alla föreningar – där medlemmarna behåller vinsten. Pendelparkering vid Rollsbomotet och ett rejält parkeringshus i Ytterby där man kan ladda sin bil och ta tåget till Göteborg istället.

En saluhall med lokalproducerad mat voro lika gott som trevligt och varför inte en storsatsning på våra unga jordbrukare som ger både arbetstillfällen och ökad självförsörjningsgrad.

En sista önskan, skrota deponin och bygg nya klimatsmarta bostäder i det stationsnära området öster om E6:an i Kode, precis som tomtefar gör i Mölndal. Tomtemor på GMV Urban Futures säger 12 min från tågstationen. En trevlig 1 km promenad eller varför inte 2.6 km med cykel.

-Och glöm inte att tomtestyret lovat att hela vårt stora tomteland skall vara fossilfritt 2030. Då krävs det i nutid betydligt mer av folkvalda politiker och beslutsfattare.

//Acke