Kort om Omställning Kungälv

Den ideella föreningen Omställning Kungälv bildades 6 april 2021.

Tidigare var Omställning Kungälv ett nätverk inom det nationella nätverket Omställning Sverige. Idag är föreningen helt fristående men har samarbeten med andra organisationer och nätverk.

Föreningens ändamål
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och föreningens ändamål är att verka för omställning till ett hållbart samhälle där alla mänskliga aktiviteter bedrivs inom planetens gränser med resurskretslopp och med värnande av alla människors lika värde. För detta övergripande mål arbetar föreningen på lokal nivå med konkreta delmål så att Kungälvs kommun kan bidra till den nationella och globala omställningen.

Vi arbetar på lokal nivå med konkreta delmål.

– Omställning Kungälv

Verksamhet
Verksamheten har organiserats i 8 tematiska arbetsgrupper under 2023 och i tillfälliga arbetsgrupper för specifika klimataktioner som cykelmanifestation i maj 2023 och fackeltåg för klimatet december 2023.

Utöver arbetet i de tematiska arbetsgrupperna bedrivs ett aktivt utåtriktat arbete för att sprida vårt övergripande mål. Medel för detta är bland annat en offentlig föreläsningsserie i omställningsfrågor, en månatlig spalt i KungälvsPosten och insändare om hållbarhet, klimat och lokalpolitiska frågor, flera pågående läsecirklar av aktuella klimat- och omställningsfrågor samt aktivist-eventer som klimatmanifestation och fackeltåg.

Informationsspridning och diskussion om vår verksamhet sker via sociala medier, vår nyligen reviderade hemsida, facebook och instagram. Under sen-hösten introducerades att månatligt Nyhetsbrev till alla medlemmar. Detta ger i kortform information om de senaste verksamheterna i föreningen.

För intern kommunikation bland medlemmar använder vi det digitala programmet BAND.

Medlemsantalet har under året ökat och var 63 personer per 31 december 2023. Av dessa är 80% aktiva i någon av föreningens verksamheter. Föreningen har blivit en synlig och tydlig kraft i kommunen.

Vill du lära dig mer om vad vi gjorde 2023 så kika i verksamhetsberättelsen här:

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…