Servicehuset som FÖP glömde

I översiktsplan (FÖP) Ytterby glömde Kommunstyrelsen och den Politiska Referensgruppen att det finns ett behov av ett servicehus vid Ytterby station. I FÖP Kode vill samma politiker lägga miljoner ton avert avfall 500 meter från pendelparkeringen.

Vi som bor på landet undrar vad som händer? Vad är det fel på ett servicehus vid Ytterby station och skola, bostäder, idrottsarena och samhällsservice öster om motorvägen i Kode? Det skulle framtida generationer tjäna på.

Är det inte dags för ansvariga politiker att komma igång med klimatsmart samhällsplanering 2.0. Istället för att sälja pendelparkeringen i Ytterby till byggherrar och förstöra bostadsmöjligheterna öster om Kode för all framtid?

Hur svårt kan det vara ? Volvo Campus Lundby har precis färdigställt ett 6-vånings parkeringshus, där källaren kan användas som vattenmagasin vid översvämningar. Med plats för 421 bilar, 46 motorcyklar och 300 cyklar i låst utrymme. Lägg till 164 laddstationer för bil och 36 för elcyklar. Riktigt klimatsmart. Och Malmö stad har färdigställt ett parkeringshus i trä. Det funkar det också.

För att nå klimatmålen till 2030 behöver saminvesteringar göras där omställning och välfärd samverkar och adderar värde till varandra.

Säg att parkeringshuset har en livslängd på 50 år. Det ger en kostnad på ca 2 miljoner om året. Låg räntekostnad med grönt lån. Varför inte lägga till vänthall med cafe, låsbart cykelgarage, laddningsarea för bilpooler och en hub för hemtjänsten där de kan ladda sin växande flotta med elbilar.

Med smarta digitala lösningar kan parkeringshuset nyttjas 24*7, pendlare på dagtid, stadsboende och hemtjänstens elbilar övrig tid. Ett servicehus för pendling och laddning helt enkelt. En trevlig varm plats där man kan få en kopp kaffe – medan man väntar på tåget.

Samhällsbyggarna i Mölndal har fattat galoppen.

– Anders Nyby

Enligt rapporten ”Förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet 2022” (Urban Futures/Chalmers/VG Regionen/KTH/Högskolan Dalarna finansierad av Trafikverket) analyseras Mölndal. 12 min nämns som god tillgänglighet från bostad till tågstation vilket innebär 1 km för fotgängare och 2,6 km med cykel. km med cykel.

Och Samhällsbyggarna i Mölndal verkar ha fattat galoppen, där bygger man bostäder, skolor och idrottsanläggningar på båda sidor av den snart fosilfria motorvägen. Jag det gör man föresten i Kungälv också. Den nya arenan och bostäder på Åseberget ska bygga ihop Kungälv med Ytterby en gång för alla.

Ja just det, parkeringshuset som FÖP glömde. Kanske dags för beslutande politiker och tjänstemän att be Kungälvsbor om råd när det vankas visioner med FÖP? Gärna vi som bor på landet och pendlar dagligen till Göteborg. 

På landet vet man nämligen att hönan kommer före ägget.

Anders Nyby

Länk till insändare i Kungälvsposten