Vi siktar på 2 000 namnunderskrifter

Lördagen den 25 november stod våra medlemmar i tre två timmars-pass utanför Citygross för att starta en dialog med Kungälvsbor som tycker att Ytterby station behöver förbättras och tågresandet ska bli enkelt, bekvämt och attraktivt. Men för det krävs investeringar och nytänkande.

  • Tågen ska komma och avgå i tid
  • Fler regn– och vindskyddade väntplatser
  • Investera i en en förlängd perrong 
  • Öka antalet p-platser för pendlare vid Ytterby station
  • Låsbart cykelgarage
  • Öka takten för att anlägga dubbelspår – en förutsättning för tätare turer. 
  • Ingen gångtrafik över tågspåren
  • Ingen korsande bil/busstrafik över barnens cykel och gångbana

Äntligen någon som försöker göra något åt situationen!

– Medborgare som skrev under

Några röster från medborgare som besökte Citigross i lördags:

– Äntligen någon som försöker göra något åt situationen!

– Varför har Politikerna inte byggt ett parkeringshus?

– Vem sålde pendelparkeringarna till IKANO?

– Min dotter skulle tenta i Göteborg, men tåget kom inte. Fick åka tre bussar istället. När hon kom fram så var tentadörren låst. – Det är oförlåtligt!

– Bryr sig verkligen Politikerna om allt ert jobb och underskrifterna?
Förmodligen inte, men om ingen försöker – eller gör något – så händer ju inget.
– Det har du rätt i, bra jobbat – jag skriver på!

– Vi fick många uppmuntrande ord. I första passet så uppskattar vi att 80% av de som passerade in för att handla på Citigross skrev under namnlistan att Ytterby Station måste förbättras.

Tänk om alla medborgare i Kungälv skulle handlat på Citigross denna iskalla men soliga november-lördag. Då skulle vi haft majoritet – för en förbättring av Ytterby station.

Omställning Kungälv och arbetsgruppen fossilfritt resande vill tacka alla medborgare i Kungälvs Kommun som engagerade sig och skrev på våra namnlistor i lördags. Det blev 566 samtal och nya underskrifter. Totalt över 1 600.

– Nu siktar vi mot 2 000 namnunderskrifter!

Skriv under digitalt här eller träffa oss igen utanför Citigross nu på lördag den 2 december.

Underskrifterna kommer att skickas till Kungälvs Kommun, Västtrafik och Trafikverket, tillsammans med Omställning Kungälvs förbättringsförslag.