Noas park – från gräsmatta till mångfald

Studiecirkel vinter 2023 och vår 2024 om möjligheter för människor och biologisk mångfald – ett samarbete mellan Svenska kyrkan Torsby pastorat, Kungälv och Omställning Kungälv. 

Den gamla prästgården i Torsby socken, Kungälv, används idag som administrationsbyggnad för Torsby pastorat. Här finns spår av en gammal trädgård – idag endast klippta gräsmattor – och på en närbelägen mark har pastoratet anlagt en välbesökt och uppskattad lekplats. Ytterligare anläggningar i anslutning till lekplatsen planeras som grillplatser mm. 

Omställning Kungälv har ett pågående samarbete med Torsby pastorat genom att alla föreningens styrelse- och medlemsmöten kan hållas i Torsby församlingshem helt gratis. För att fördjupa samarbetet mellan Svenska kyrkan och Omställning Kungälv genomfördes en studiecirkel med namnet Noas park i Torsby under vinter 2023 och vår 2024. Syftet var att skapa en plan för en trädgård för mänskliga möten, biologisk mångfald, klimat, kultur och andlig inspiration.

Studiecirkeln väckte stort gensvar med ett 20-tal deltagare från Omställning Kungälv och Torsby pastorat. Det fanns stor kompetens och breda erfarenheter inom gruppen till inspiration för alla, Cirkelledare var Gunilla Almered Olsson. Vi arbetade med inspiration från ekologiska grundprinciper, lokala förutsättningar för klimat, jord, vatten och biologisk mångfald. Inspiration hämtades från skogsträdgårdar, klosterträdgårdar och Arts and Craft-trädgårdar. Platsens historia vad gäller odling och växter var viktig i vårt förslag till planteringar och anläggningar.

I det färdiga förslaget ingår skapande av olika trädgårdsrum för en mångdimensionell upplevelse för besökare. Parken välkomnar alla åldrar och kategorier av människor för lek, samtal eller tyst kontemplation med den biologiska mångfalden.  I planförslaget ingår kompletterande planteringar med blommande buskar och perenner vid befintlig damm. En vattentrappa gynnar insekter och det porlande ljudet är avstressande. Kring lekplatsen planteras ytterligare fruktträd och bärbuskar. En örtagård med traditionella krydd- och medicinalväxter planeras med struktur som en klosterträdgård. Odling av altarblommor och av kyrkbukettväxter planeras. Lieslåtter planeras på ytor där det idag växer kungsängsliljor, nya sittplatser och bänkar…  – och många fler förslag.

Framtiden för Noas park efter studiecirkeln var en stor källa till oro.

Nu finns en mycket lovande plan: Det fortsatta arbetet kommer att ledas av nyrekryterad präst i pastoratet, Susann Rothoff, som dessutom har gedigen trädgårdsutbildning! Många personer från studiecirkeln har lust att fortsätta det påbörjade arbetet. Flera  grupper har bildats med ansvar för olika verksamheter. Den gamla kyrkstigen till Fäbergsdammen är redan framröjd.

Framtiden är ljus och mycket händer redan detta år i Noas park. 

Civilsamhället arbetar tillsammans med skapelsen i det lokala ekosystemet. Omställningen pågår!

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…