Producentföreningen Västmat

Producentföreningen Västmat äntligen på plats!

Efter ett år av diskussioner, funderingar och ideer kunde äntligen Västmat bildas i Göteborg 29 februari 2024. Intresset i samhället för lokalproducerad mat är nu mycket stort och också kopplat till beredskapsfrågorna. Den nya producentföreningen är i mediafokus och är efterfrågad!

Syftet med den nya föreningen är att underlätta villkoren för små livsmedelsproducenter inom Göteborgsregionen genom att dela kunskap, öka kompetens och bygga nätverk. Det gäller bland annat ett producentägt distributionssystem och upphandling till stora kedjor och kommuner.

Producentägt distributionssystem och upphandling till stora kedjor och kommuner.

– Västmat

Föreningen kommer också att organisera olika initiativ kring Distribution, Marknad och hubbar, Kompost och jordförbättringsmaterial.

En fråga som diskuterades livligt på mötet var den geografiska avgränsningen av Göteborgsregionen. För att möjliggöra inkluderande och flexibla tolkningar beslutades att inte specificera termen.
Vid mötet antogs föreningens stadgar och en styrelse för det första året valdes.

Drivande bakom föreningens bildande har varit flera lokala producentföretag, Business region Göteborg, Göteborgs stad, Studiefrämjandet och Omställning Kungälv.

Vid föreningens bildande deltog från Omställning Kungälv Gunilla Almered Olsson och från lokala livsmedelsproducenter i Kungälv, Amanda Hansson, Hållsunga gård och skafferi

Amanda Hansson på Hållsunga Skafferi som nyligen fått fler priser och utmärkelser.

  • Eldrimner SM I mathantverk: Bäst i Klassen, Leverpastej
  • Eldrimner SM I mathantverk: Guld, Hallerost
  • Veckans bonde i landlantbruk.se