SDG Impact Assessment Tool

Inbjudan till workshop med SDG Impact Assessment Tool – ett digitalt verktyg för att uppskatta påverkan på de globala hållbarhetsmålen

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, med sina 17 globala mål och 169 delmål, kräver en omställning av samhällen över hela världen. Det är en av de mest ambitiösa och viktiga globala överenskommelserna som antagits i modern tid. Även om de globala målen ska implementeras av nationer, så är de också ett ramverk som alla typer av verksamheter kan utvärderas mot.

SDG Impact Assessment Tool är ett digitalt verktyg som visualiserar resultaten från en självskattning av hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala målen. Förutom att ge användaren ett resultat, så syftar verktyget till att stimulera lärande och hjälpa användaren att få en bättre förståelse för komplexiteten i hållbar utveckling och de olika aspekterna av de globala målen.

Medlemmar i Omställning Kungälv erbjuds att delta i en workshop där verktyget presenteras, demonstreras och deltagarna får prova på att använda verktyget i mindre grupper. När vi provar verktyget kommer vi att utvärdera ett fiktivt scenario, så deltagarna behöver inte förbereda något innan workshopen.

Tid: Torsdag den 19e januari, 18:30 – 21:00

Plats: Lokal meddelas senare

Anmälan: Senast den 15 januari genom e-post till Gunilla Almered almered.gunilla@gmail.com

Välkomna!
M.v.h. Martin Eriksson och Gunilla Almered