Nätverksmöte med Omställning Borås

Reflektioner från träffen med Omställning Kungälv 30 sep 2023

Det är verkligen både nyttigt, trevligt och inspirerande att träffas och utbyta erfarenheter som vi gjorde i Borås i lördags! Det är spännande att se att våra båda grupper har tagit sig an den här enorma utmaningen på lite olika sätt utifrån vår bakgrund och våra medlemmars erfarenheter. 

  • Vi tyckte det var imponerande att höra om era konkreta och lyckade projekt och är inspirerade av att ni lyckats aktivera så många medlemmar vid aktiviteter och seminarier/föreläsningar. Ni har utgått från konkreta lokala klimatproblem i kommunen och skapat arbetsgrupper kring dem medan vi i Borås skapat ämnesgrupper kring trafiken, skogen och så vidare. Men vi har ofta inte varit lika framgångsrika i att mobilisera människor. Det är någonting som vi behöver fundera över.
  • Vi verkar vara överens om att samarbete är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Samarbete med andra föreningar, företag, organisationer, kommunala tjänstepersoner och åtminstone i vissa fall lokala politiker. Studiecirklar, föreläsningar och ibland politiska debatter är viktiga att fortsätta med.
  • Intressant att höra om varandras visioner och visionsarbete som täcker in olika perspektiv och nivåer i samhället, användbara i vårt fortsatta visionsarbete.
  • Regelbundna debattartiklar, insändare och annan medverkan i lokala medier bör vi fortsätta med och en gemensam insändare i Göteborgs-Posten får det bli framöver!
  • Agenda 2030 kan möjligen vara en (kompletterande) ingång till att få igång dialoger med kommunala förvaltningar eller företag för att få fart i klimatarbetet.

Och så vill vi avslutningsvis ta med följande personliga reflektioner från Antje:

Jag var helt imponerad över samarbetet Omställning Kungälv åstadkom, både med Kungälvs energibolag och med lokalbefolkningen där de återskapade betesmarken.

– Antje

”Jag var helt imponerad över samarbetet Omställning Kungälv åstadkom, både med Kungälvs energibolag och med lokalbefolkningen där de återskapade betesmarken. Att identifiera projekt, där befolkningen/medborgarna själv ser ett behov och till och med kan tänka sig vara delaktiga kan vara en framgångsfaktor för att nå ut bredare. En källa för att hitta dessa är till exempel medborgarportalen Boråsförslaget. Det borde vi kunna gå genom och se om det finns något som passar i vår portfölj. 

Sedan att företag och politiker ändå verkar ta upp inspiration och förslag borde motivera oss att lägga lite mer energi på sådant. Vidare fick jag faktiskt lite hopp om vår idé att få en rälsburen stads-/förortstrafik. Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med till exempel Mats som ju sitter med i deras trafikgrupp.”

Det finns egentligen hur mycket som helst att göra samtidigt som medelåldern i våra organisationer är hög. Frågan är hur mycket vi orkar och en alldeles avgörande framtidsfaktor är att vi kan få fler aktiva både ungdomar och vuxna i yrkesverksam ålder!

Vid pennan Birgitta och Anders från Klimatomställning Borås