Föreningens Inflytande är Tydligt

Kungälvs-Posten har i januari 2023 i två artiklar gjort en lista över de 50 mest inflytelserika personerna eller organisationerna i kommunen. 

Citat: Vad är makt? Vilka har störst makt? Och vilka är Kungälvs viktigaste makthavare? Vi har kastat upp dessa frågor i luften på Kungälvs-Posten de senaste veckorna. Först ägnade vi mycket tid åt att inventera vilka inflytelserika näringslivsprofiler, idrottare, kulturutövare, politiker, journalister, tjänstemän och influencers som bor och/eller verkar i den här kommunen, eller har en stark koppling hit. Det slutade med en lista på 150 namn, och ungefär i det läget började vi förbanna vår ambition att göra en lista med enbart 50 personer. Slut Citat.

Omställning Kungälv har blivit en rejäl blåslampa i häcken på Kungälvspolitikerna i hållbarhetsfrågor.

– Kungälvsposten

Omställning Kungälv hamnade på plats 23 strax efter de politiska kommuntopparna och som KP själva skriver den 31 januari 2023.

– Vi gläder oss och Kungälvspostens artikel gör oss ännu mer motiverade i vårt arbete!