Historiskt beslut på COP28

Klimatmötet COP28 i Dubai avslutades 12 december och i  slutavtalet nämndes för första gången någonsin äntligen fossila bränslen. Det skrivs att länderna ska genomföra en omställning bort från fossila bränslen.

Enligt texten inser länderna behovet av “djupa, snabba och oavbrutna” minskningar av växthusgasutsläpp i linje med 1,5-graders-scenarier. De inser att de behöver “röra sig bort från fossila bränslen” och “accelerera åtgärder under det här “kritiska decenniet”, för att nå netto noll till 2050 och i linje med vetenskapen.

Vidare talas det om att “ineffektiva” fossila subventioner behöver fasas ut om de inte adresserar energifattigdom och rättvis omställning, “så snart som möjligt”.

Början till slutet för de fossila bränslena?

– Historiskt beslut på COP28

Ländernas ansvar för att kompensera de länder som lider starkt av klimatändringens effekter med översvämningar, bränder mm diskuterades mycket utan resultat. Det gäller upprättandet av en ekonomisk fond för ”skador och förluster” men här är det fortfarande en lång väg kvar. Dock gav mötet här en positiv början. 

COP 28 mötet kan ses som en början till slutet av de fossila bränslena och som en ytterligare knuff framåt i vårt omställningsarbete – också i Kungälvs kommun!  Klimatarbetet i kommunens olika åtaganden måste omsättas i verkligheten.

Kungälvs kommun har utvidgat sina åtaganden i Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026. Det innebär bland annat …..” att minska klimatpåverkan genom upphandling”; 

Kungälvs kommun har beslutat att söka medlemskap i Klimatkommunerna

Omställning Kungälv välkomnar medlemskapet i Klimatkommunerna och kommer under 2024 att noga följa kommunens klimatarbete!