Vad Säger den Senaste IPCC Rapporten?

Nu måste världens ledare agera, de måste gå från ord till handling i klimatfrågan! Det gäller inte minst här i Sverige. Utsläppen måste minska väsentligt här och nu, det håller inte att lova att utsläppen ska minska i framtiden. Vad vi gör de närmaste åren avgör vilken värld våra barn och barnbarn kommer leva i.

Gustaf Lind
WWFs generalsekreterare

Här kan du få en snabb och överskådlig genom gång av IPCC rapporten!