Fossilfritt resande: vad är på gång?

Här kommer en halvårsrapport från gruppen fossilfritt resande.

Marstrandsfärjans övergång från fossil till eldrift är planerad till 2026, där är och har vår grupp bidragit med starka påtryckningar med positivt utfall som följd.

Vi fortsatte i januari 2024 vår kampanj med namninsamling ”Förbättra Ytterby station – utveckla pendlingsmöjligheterna”. Sex krav ställdes på konkreta åtgärder i stationsmiljön. Hela 15 omställare var aktiva.

Vi fick oväntat mycket stöd från tågresenärer och helg-handlare på Citygross: hela 2043 resenärer och medborgare skrev under! Kungälvsposten rapporterade, skrev flera artiklar och det fanns också insändare i frågan.

Den 19 februari överlämnade vi namnlistorna i ett 40 min. långt möte med ansvariga politiker i kommunen. Man skall undersöka låsbara cykelgarage – som prövats på andra stationer – och fortsätta utreda parkeringsmöjligheterna vid Ytterby station. Det nämndes en tänkbar lösning, att anlägga ett pendlingsgarage längs med järnvägsspårens sträckning.

Vi träffade också Anders Holm, sektorchef för Samhälle och utveckling i Kungälvs kommun, vid ett uppföljande dialogmöte 22 mars och diskuterade läget för fossilfria transporter. Där fick vi beskedet att Lasse-Maja färjan skall få en elektrisk motor och kommer att tas i bruk, tidigast 2026.

Positiva besked kom denna vår, från Västtrafiks pressträff. Från december 2026 planeras 76 tåg att gå på sträckan Stenungssund- Kode – Ytterby – Gbg. Idag är det 56 avgångar/ trafikdygn.

Positivt är också de signaler från Västtrafik som rapporterat att Kungälvs kommun varit aktiv i de framtidsfrågor som rör tåg och fossilfritt resande. Med ett ökat antal resenärer behöver också stationernas perronger förlängas.

I juni kommer representanter från gruppen för fossilfria transporter att träffa Trafikverket för att framföra våra förslag kring förbättringar på Bohusbanan. I första hand gäller det förlängning av perrongerna i Ytterby och Kode för att Västtrafik ska kunna använda längre, modernare tågsätt. Åtgärderna finns med i Trafikverkets planer, men vi vill argumentera för att de ska utföras under den trafikavstängning som nu planeras april 2026 – mars 2027 bl a för utbyggnad av ny station vid Brunnsbo på Hisingen. Trafikverket hotar med en ny avstängning under 2028 för perrongutbyggnaderna. Det vore olyckligt eftersom det sänker bilisternas motivation att nyttja tågen.

Vi kommer även trycka på behovet av dubbelspår mellan Stenungsund och Göteborg för att möjliggöra 15-minuterstrafik

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…