30 sätt att minska ditt avfall

Arbetsgruppen för Nybyggnation och Återbruk träffade i mitten av april två engagerade tjänstepersoner på Renhållningsenheten och pratade återbruk.

Visste du att det i Kungälv år 2022 uppstod 392kg hushållsavfall från varje medborgare! För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte.

Följer du de 30 tips som kommunen samlat här kan du minska ditt avfall med upp till en tredjedel. Samtidigt minskar du din klimatpåverkan och sparar pengar. Det tycker Omställning Kungälv är jättebra!

Kungälvs kommuns mål är att minska hushållsavfall med 30 procent per person till 2030 jämfört med 2019.

Visst antar Du utmaningen?

– Omställning Kungälv

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…