Mikroplast påverkar oss

Omställning Kungälv arrangerade en föreläsning i Mimers hus 15 februari 2023 om mikroplaster och konsekvenserna av dess närvaro på vår planet. Professor Bethanie Carney Almroth, Göteborgs Universitet, berättade om situationen och sin egen forskning.

Idag tillverkas all plast till 98% av fossila bränslen. Detta ger naturligtvis konsekvenser på klimatets utveckling. Idag finns plaster/mikroplaster överallt i naturen. I snön på toppen av världens högsta berg, Mount Everest 8 848 möh! I världens djupaste hav har man hittat plastskräp, Marinergraven på 10 8989 meters djup!

Mikroplaster är nedbrutna plastbitar mindre än 5 mm, men plasten bryts ner till mindre bitar som kan vara en miljondels millimeter! Dessa små storlekar gör att när dessa kommer in levande djur och växter så stannar de i dessa och så småningom hamnar de i oss människor.

I alla de olika plaster som tillverkas används också kemikalier. 1000-tals av dessa ”interna” kemikalierna är också giftiga i olika stor utsträckning. När mikroplaster är i nanometerstorlekar så attrahera dessa dessutom ”externa” kemikalier som också i stor utsträckning är giftiga. Antalet kemikalier som har skapats under de senaste 50 åren har exploderat i antal. Idag räknar man med att det finns 350 000 olika registrerade kemikalier som vi till uppskattningsvis ca 90% inte har en aning om hur de påverkar naturen/människor.

Det positiva är dock att FN tagit initiativet till en internationell lagstiftning avseende plast som ska ta hänsyn till plastens hela livskedja.

Det vi enskilda, företag och organisationer kan göra är naturligtvis att slänga all plast till återvinning/förbränning, men också konsumera mindre av sådant som kommer i plastförpackningar.

Pierre Rehnlund