Stadsnära Odling – Vegostan

Förra veckan deltog jag på ett superintressant seminarium om stadsnära odling på Yesbox.

Konceptet skulle enkelt kunna genomföras i vårt närområde om Kungälvs Kommun prioriterade lokal matproduktion och upplät kommunägd åkermark till lokala matentreprenörer.

Yesbox är Göteborgs Stads satsning på entreprenörskap, innovation och nyföretagande och en del av det entreprenöriella Göteborg. Satsningen skapar förutsättningar för framtidens entreprenörer och bidrar till en hållbar företags- och samhällsutveckling.

Göran Claesson arbetade tidigare som ingenjör.

Göran arbetade tidigare som ingenjör, sa upp sig från jobbet och genomförde en masters utbildning i Agrekologi. Därefter startade han Vegostan, Urban Farming Malmö 2018.

Urban Farming i Malmö

– Vegostan

Bild: Vegostan

Not: Agroekologi är baserad på teknik och kunskap utvecklade av lokala jordbrukares erfarenheter. Både urgamla traditioner och nya innovationer, men med utgångspunkten att naturen vet bäst och att ekosystemet sätter spelreglerna.

Under utbildningen odlade Göran mikrogrönt i sin lägenhet och insåg då att det fanns en marknad på ekoringar och restauranger. Nästa steg var att 2018 arrendera 200 kvm åkermark av Malmö Kommun, i stadskanten helt nära IKEA Malmö.

2018 blev omsättningen 85 000 och försäljningen sker ungefärligen 50% ekoringar och 50% restauranger. Restaurangerna var många till antalet och Göran säger:

Hanteringen av 30-40 restauranger tar alldeles för mycket tid.

Bättre att fokusera på några få, långsiktigt intresserade, som lovar att köpa överenskomna volymer.

Bild: Vegostan

2019 utökas arrendet till 900 kvm. Omsättningen blir också högre 300 000. Göran jobbar 80 timmars veckor och 2020 är arrendet 1 500 kvm med en omsättning på 560 000.

2021 dyker en förfrågan upp om mini-morötter och odlingen utökas ännu en gång till 2 500 kvm. En volontär hjälper till men Göran säger:

Med morötterna fick jag problem och det krävdes ett enormt arbete med åtgärder.

Det visar sig att utökningen av odlingsytan med 1 000 kvm ger 580 000 i årsomsättning. Dvs samma omsättning som året innan. En förlust i insats och arbetstid.

2021 får Göran en fråga från en samarbetspartner varför han inte säljer via grossist? Reflex-reaktionen är att själva idéen med lokalproducerat är att sälja där grödorna växer. Det är ju det som skapar kopplingen mellan producent och konsument. Men partnernoch grossisten står på sig:

Marknaden för lokala eko varumärken växer och där vill vi grossister vara med.

Göran går med på ett möte för att lyssna av vilka grödor som grossiten är intresserad av. En gröda som det finns ett ömsesidigt intresse av är ärtskott. Men ersättning per kg är alldeles för låg jämfört med ärtskott producerade i Holland. Men grossisten förslår att om du paketerar 200g så får du ett bättre pris.

Vi kan sälja
dina ärtskott.

– Grossisten

Bild: Vegostan

Sagt och gjort. Ärtskott växer i en produktionscykel om 10 dagar. Från sådd till skörd. För detta krävs en bra processtruktur, noggrant och repetitivt arbete.

2022 utökas odlingsytan till 3 500 kvm , men ärtskotten produceras inomhus året runt i 10 dagars produktionscykler. Omsättningen ökar från 580 000 till 860 000. Det innebär att Göran för första gången kan ta ut en lön och att externa tjänster kan hyras in för att sköta odlingarna utomhus.

2023 är odlingsytan oförändrad 3 500 kvm men omsättningen kommer att öka från 860 000 till 1,1 miljoner. Göran berättar att:

Ärtskotten kräver 20 timmar i veckan och genererade 500 000 i omsättning 2022.

Ärtskott är inte den roligaste grödan att odla och inte det roligaste en lokalproducent kan göra. Men ärtskotten ger mig en bas och en tillförlitlig inkomst.

Men hur ser framtiden ut? Har du några nya idéer inför 2024?

Bild: Vegostan

Jag tycker det är roligt att prata och direktkontakten med kunderna i gårdsbutiken.

Ärtskotten kommer att utgöra en del av verksamheten. Kommer dessutom att ha en food truck och försöka få barnfamiljer som besöker Ikea att stanna till på Vegostan. Vi kommer också att odla potatis som är en produkt som ger merköp. Vi behöver flera ben att stå på helt enkelt.

Under seminariet fick blivande lokalproducenter många goda råd på vägen av Göran på Vegostan:

 • Du behöver ett startkapital, det är svårt att ta ut en egen lön de första åren
 • Digitalisera odlingen genom mjukvara – Tend klarar jag mig inte utan
 • Tidsoptimera och följ upp.
 • Köp en fräs eller traktor. 2022 så ersatte jag 600 timmars manuellt arbete med 30 timmar traktortid.
 • Använd täckväv av god kvalitet. Minskar tiden för ogräsrensning.
 • Satsa på datorstyrd droppbevattning
 • Satsa på produkter som ger lönsamhet och lön till dig själv
 • Satsa inte på grödor känsliga för skadedjur
 • Var försiktig med att anställa. Köp hellre in externa resurser
 • Överväg att leverera via grossist
 • Erbjud dina kunder föredrag och event
 • Grunden för ditt företagande kan förändras

Jag är själv gammal Chalmerist och tycker Görans föredrag gav en frisk och oromantisk bild av ekologisk lokal matproduktion. En väldigt bra och intressant föreläsare dessutom. Lycka till Göran – och tack för att du delade med dig av dina erfarenheter på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Kungälvs Kommun har en hel del att lära av Göran, Vegostan, YesBox, Malmö och Göteborgs Kommun. Om rätt förutsättningar finns kan vad som helst hända.

//Acke

Alla bilder är från seminariet med Vegostan.